Flying the nest.

Vad är det här för hemsida, kanske du undrar?

Jo, det är är en slags portfolio med mina projekt inom reklam och marknadsföring som jag gjorde under mina studier i Stockholm, och nu har jag tagit examen! På de här sidorna presenterar jag vem jag är, vad jag har gjort, och vad jag annars gillar att göra. Jag är ett stort fan av den kreative Lee Clow, och enligt Internets eviga visdom har han en gång sagt:

 

 

”Creativity thrives on a consistent diet of challenges and opportunities,

which are often one and the same”.

Lee Clow

 Och jag håller helt med, oavsett om det faktiskt kom från Lee Clow eller inte. För jag är beredd att ta klivet in i reklamvärlden, bemöta utmaningarna som möjligheter, och utvecklas kreativt. Här är mina projekt!

Sätt livet i rullning.

Reklamstrategi för varumärket If Försäkring

Konceptet skulle påminna och åskådliggöra för målgruppen om kommande situationer i omställningsperioden till vuxenlivet där det kan komma att behöva en försäkring.

Kreativ brief.

Målet var att attrahera minst 25 000 nya kunder för år 2018. Vi utförde en enkät som visade att If är ett försäkringsbolag som redan är mest salienta i flera försäkringskategorier. Däremot visades det att 90% av målgruppen 18-30 inte är intresserade av försäkringar. Utmaningen låg därför främst i att öka kategoriintresset och stärka de associationer målgruppen anser viktigast i valet av försäkringsbolag.

Enkäten visade att pålitlighet och kompetens var viktigast attribut inom kategorin. Ledande varumärket i dessa attribut hade 60% pålitlighet och 63% kompetens. Jämfört med IF som hade 50% respektive 43%. Målet var därför att hamna överst i dessa associationer i kampanjens uppföljning.

Budskapet var att försäkringar är något positivt som går hand i hand med målgruppens spännande avstamp in i ett mer självständigt liv. Detta förmedlar ett förtroende från Ifs sida, vilket om trovärdigt återgäldas av kunden.

Konceptet skildrade upplevelser förknippat med unga vuxnas frigörelser med barndomen som att flytta hemifrån, träffa kärleken, resa eller köpa bil. Där ser IF till att livet kommer att rulla vidare oavsett vilka hinder de möter på vägen.

Fortsätt framåt.

Reklamstrategi och rebranding för Clusijon.

Kreativ brief.

Clusjion är en digital prenumerationstjänst som gör det möjligt för företag att kartlägga olika typer av oönskade beteenden, stora som små, på sina arbetsplatser. Till skillnad från sina konkurrenter riktar Clusjion inte bara in sig på allvarliga trakasserier och brott, utan ger människor chansen att berätta om, och utveckla, sina arbetsmiljöer genom att efterfråga all typ av önskad förändring.

Målet var att bredda kundbasen genom nykundsförvärv som sträcker sig längre än det befintliga nätverket, samt att öka varumärkeskännedomen genom att skapa en tydligare och mer informativ kommunikation.

En undersökning visade att namnet Clusjion var för invecklat och skapade ett litet störningsmoment vid första exponering. Vi föreslog därför ett namnbyte som hade en positiv inramning. Mottagarna skulle se de positiva effekterna av att använda tjänsten snarare än påpeka de negativa situationerna som har lett till beslutet om att prova på tjänsten. ”Pro” betingar både proaktivitet och professionalism vilket är relevanta associationer inom kategorin.

Konceptet skildrade upplevelser förknippat med unga vuxnas frigörelser med barndomen som att flytta hemifrån, träffa kärleken, resa eller köpa bil. Där ser IF till att livet kommer att rulla vidare oavsett vilka hinder de möter på vägen.

Vi utförde användartester med 20 personer på företagets hemsida. Majoriteten av testdeltagarna hade svårt att förstå tjänsten utan ytterligare förklaring. Vi valde därför att omdesigna hemsidan utifrån deras kommentarer och med den nya strategin i åtanke.

Vi ville tipsa om tjänsten via Facebook-grupper som exempelvis ”Heja livet”, eftersom den populäraste funktionen på Facebook är att vara med i olika grupper . Gruppen har idag cirka 92 000 medlemmar och är till för kvinnor som vill dela livsråd, tips och tricks med varandra. 

 Med hjälp av grundaren och mediaprofilen Sarah McPhees skulle varumärket närvara i flera olika medier med syfte att diskutera problematiska arbetsmiljöer men fokusera på lösningen som Clujsion erbjuder.

Köpbeslutet var ett kritiskt steg i köpprocessen vilket betonade beslutstagare i HR-avdelningar som Clusjion hade säljmöten med. För att tillfredställa potentiella kunders externa informationssökning ville vi kommunicera tjänstens success stories i bland annat Kollega.

Långsiktigt ville Clusjion etablera ett certifikat för företag med exceptionella arbetsmiljöer.

En smakstart.

Affärsidé, strategi, och utformning för fiktiv tjänst.

Koncept.

Med uppgiften att skapa en afärsidé kring matleveranser så levereade projektgruppen tjänsten SMAK. På en mogen marknad med hård konkurrens fokuserade vi på målgruppen 55+ som inte alltid får moderna tjänster anpassade för deras livsstil. SMAK fokuserade på det sociala värdet i matupplevelser och att erbjuda mat från mer nischade restauranger, vilket målgruppen i dialog med SMAK skulle rekommendera. Budskapet blev därför att med SMAK sparar du tid som du kan göra vad du behagar med, mer tid att njuta av livet.

Moodboard

Mejlutskick till kunder.

Förutom reklam gillar jag att måla.

Här når du mig.

Ring eller skicka e-post så kontaktar jag dig så snart jag bara hinner.

Henriksdalsringen 8
S-131 32 Nacka

+46 722 330 26

max.graap1@gmail.com